Pobal Agus Cultúr

Cuireann tacaíocht na dtionscnamh Cultúir agus Pobail feabhas ar an gcáilíocht bheatha do shaoránaigh trí oibriú i gcomhpháirtíocht chun saoráidí caitheamh aimsire, cláir oideachais, agus seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil agus chun comhairle a thabhairt d’iarrachtaí pobail agus iad a thacú. Tá ról ollmhór ag na hÚdaráis Áitiúla chomh maith sna hEalaíona trí inrochtaineacht do gach saoránach a chur chun cinn, a fhorbairt agus a chumasú.

Status message

Please choose your authority

No links are available for this service please contact your local authority for more information